دلند همشیه سربلند

شرکت دلند الکتریک :

شرکت باسابقه و موفق در بازار صنایع الکتریک کشور می باشد .این شرکت در منطقه سرسبز استان گلستان سر منشاء تولید و غرور ملی است .صادرات این محصول به کشورهای منطقه – آسیای میانه و قاره های اروپا و آفریقا بیانگر کیفیت و مرغوبیت کالاست .

سه ویژگی مهم :

 1.   مرغوبیت مواد اولیه
 2. رعایت استانداردهای تولید و کیفیت محصول
 3. توزیع یکنواخت سراسری و قیمت مناسب

دلند تجهیزات الکتریکی متفاوتی دارد که شامل  کلید وپریز ور وشنایی می شود .

کلید و پریز دلند در مدل های آریا ماهاگونی و آسا می باشد .

 • آریا ماهاگونی

  آریا ماهاگونی (10)

  آریا ماهاگونی الکتریک :

  کلید و پریز دلند الکتریک مدل آریا ماهاگونی :

 • آسا

  آسا (10)

  آسا asa الکتریک :

  انواع کلید و پریز دلند الکتریک مدل آسا asa :