آسمان سفید

کلید و پریز خیام الکتریک مدل آسمان سفید :

شرکت خیام الکتریک یکی از شرکت های تولیدی داخلی است که در زمینه تولید کلید و پریز فعالیت میکند.

کلید و پریز های آسمان سفید ، یکی از تولیدات شرکت خیام الکتریک می باشد.

این کلید و پریزها به رنگ سفید هستند، اما دارای قابهای رنگی شفاف نیز می باشد که باعث شده مصرف کننده ها بتوانند این محصول را با رنگ دلخواه خود نصب و استفاده کنند .

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه