قرنیز :

قرنیز نوﺍری ﺍز سنگ یا چوب یا پلاستیک و یا بتن و سیمان بوده

که در پایین دیوﺍر و در امتداد ﺁن نصب می‌شود.

قرنیز عموماً نسبت به دیوار برجسته بوده است .

مهمترین وظیفه قرنیز محافظت ﺍز نازک کاری دیوﺍر در برﺍبر صدمات ناشی ﺍز برخورد

اسباب و اثاثیه و جلوگیری از نفوذ مستقیم رطوبت و آب از کف به دیوﺍر می‌باشد.

قرنیزها را به ارتفاع 7 و 9 سانتیمتر و به طول 280 و یا 366 سانتیمتر  و به عرض پاشنه ی 16 میلیمتر تولید میکنند.