سنگ کرافت صدر استون :

یکی از آخرین دستاوردها در فناوری بتن، ساخت بتن های هوشمندی می باشد که در تولید آن ها از نانو مواد کمک گرفته شده است. از جمله بتن های هوشمند ، بتن هایی هستند که در مقابل دریافت انرژی (نور) قابلیت خودتمیزشوندگی، تصفیه آلودگی و ضد باکتری را ایجاد می نماید.شرکت صدر استون یکی از اولین شرکت های تولید کننده قطعات بتنی خود تمیز شونده و تصفیه کننده آلودگی با کاربرد فناوری نانو در آن ها می باشد.

تکنولوژی بکار رفته در  سنگ های مصنوعی این شرکت مانع از چسبیدن آلودگی ها و مواد آلی به سطوح این سنگ ها شده و ازاین رو در فضاهای بیرونی با بارش باران و تابش نور خورشید و در فضاهای داخلی از طریق شست و شو با آب تمیز میشوند.

از مهم ترین ویژگی های بتن هوشمند صدراستون:

  • غیرسمی و تهیه شده از مواد و رنگ طبیعی بوده
  • قیمت مناسب آن در برابر دیگر راهکارهای کاهش آلودگی
  • پایداری خواص در مدت زمان طولانی (خاصیت آن از بین نمی رود)

قطعات تولید شده این شرکت، بدون نیاز به استفاده از مواد شوینده و فقط با دریافت نور (نور خورشید یا نور مصنوعی با شدت مکفی) انواع آلودگی های آلی را از سطح خود بزداید.

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه