جعبه ابزار :

این جعبه ابزار دارای متعلقات و ابزارآلاتی است که وجود آن در هر جایی لازم و ضروری است

و بعضی مواقع  وجود چنین وسایلی باعث جلوگیری از خسارت بزرگ و یا کمک به تعمیر حوادث غیرمترقبه می کند.

حتی دراتومبیل هم وجود چنین ابزارآلاتی لازم وضروری است

و به همین دلیل سعی کردیم دراین جعبه ابزار ازکاربردی ترین ابزارآلات استفاده کنیم که مشخصات هرکدام به شرح زیر است:

جعبه ابزار فلزی البرز-انبردست (Berlin) – آچارفرانسه (Henson) – سیم چین (Wolf) – یچ گوشتی (Rubicon)_

تیغ تیزبر (Max) – دستکش عایق – متر۳متری (Fisco) – فازمتر – آچار رینگی – آچارآلن – انبرقفلی

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه