فضای کاری ارگونومیک

۱ نظر

فضای کاری ارگونومیک تخصص گروه اسپریک، فضاهای اداری می باشد. این گروه بر روی روش های نوآورانه فضای کار و محیط های پربازده در حمایت از کاربران و کارمندان فعالیت می…

نمایشگاه و همایش معماری معاصر ایران، توکیو، فروردین 95

۰ نظر

در راستای بسط و توسعه فعالیت‏های فرهنگی با موضوع و محوریت معماری با کشورهای پیشرفته در قالب برگزاری نمایشگاه، ارائه سخنرانی، تبادل علمی، به اشتراک‏گذاردن تجربیات طراحی و اجرا و…