سنگ کرافت صدر استون :

یکی از آخرین دستاوردها در فناوری بتن، ساخت بتن های هوشمندی می باشد که در تولید آن ها از نانو مواد کمک گرفته شده است. از جمله بتن های هوشمند ، بتن هایی هستند که در مقابل دریافت انرژی (نور) قابلیت خودتمیزشوندگی، تصفیه آلودگی و ضد باکتری را ایجاد می نماید.شرکت صدر استون یکی از اولین شرکت های تولید کننده قطعات بتنی خود تمیز شونده و تصفیه کننده آلودگی با کاربرد فناوری نانو در آن ها می باشد.

تکنولوژی بکار رفته در  سنگ های مصنوعی این شرکت مانع از چسبیدن آلودگی ها و مواد آلی به سطوح این سنگ ها شده و ازاین رو در فضاهای بیرونی با بارش باران و تابش نور خورشید و در فضاهای داخلی از طریق شست و شو با آب تمیز میشوند.

از مهم ترین ویژگی های بتن هوشمند صدراستون:

  • غیرسمی و تهیه شده از مواد و رنگ طبیعی بوده
  • قیمت مناسب آن در برابر دیگر راهکارهای کاهش آلودگی
  • پایداری خواص در مدت زمان طولانی (خاصیت آن از بین نمی رود)

قطعات تولید شده این شرکت، بدون نیاز به استفاده از مواد شوینده و فقط با دریافت نور (نور خورشید یا نور مصنوعی با شدت مکفی) انواع آلودگی های آلی را از سطح خود بزداید.

نمایش 1–12 از 20 نتایج

نمایش 1–12 از 20 نتایج